Liten orange hjärtekant 
 Blivit en snönderlighet för oktoberdag
 Dagarna tittar in
 Flyger ovan
 Ovanför
 Fåglarna andas kaffesump på fönsterbleck 
 För grå-ådra och fågelägg
 Orangebrevet orangebrevet