I tider med globala utmaningar såsom klimatkrisen, utdöendet av arter, vattenbrist och degradering av matjord blir vi alltmer påminda om hur grundläggande den ekologiska hållbarheten är för människans -och kanske alla varelsers liv- på jorden. 

När orden ”hållbar utveckling ”nämns får det många av oss att tänka på miljö och det drama som jag pekar på ovan. Men att själva definitionen av hållbar utveckling grundar sig på ett helhetstänkande med tre centrala grundpelare: -ekologisk, -social och ekonomisk hållbarhet är inte lika knutet till våra associationer gällande hållbar utveckling. 

Den sociala hållbarheten, inkluderat kulturell hållbarhet, är centralt viktig i byggandet av en långsiktigt hållbar utveckling in i framtiden. Människors tillgänglighet till det som gör livet hanterbart, begripligt och meningsfullt bygger fundament för social hälsa och demokrati. När människor tillmötesgås i sina grundläggande behov finns det ”rum” och trygghet att engagera sig för det som är större än sig själv och de närmaste. Där mynnar en grund för meningsfulla relationer, personlig- samt social kapacitet att ta del i byggandet av en demokratisk kultur och samhällsutveckling baserad på transparens och öppenhet, respekt och omsorg av helheten med alla dess delar. Inklusive de ekosystem vi lever i. 

Folkbildningen och folkhögskolorna har haft en viktig del i byggandet av demokratin genom att ge alla möjlighet till bildning, personlig utveckling och aktiv delaktighet i samhället. 

– Emilia Rekestad pedagog ett år i omställning

Genom sina kurser axlar folkbildningen idag även en viktig roll i att sprida kunskap kopplat till vår relation till naturen och förståelse av system- och helhetstänkande, kurser som bland annat pekar på komplexiteten i att social hälsa, hållbarhet och demokratier behöver byggas inom planetens gränser – det som planeten kan bära.

Idag finns många kurser på landets folkhögskolor som jobbar utifrån ett helhetsgrepp på hållbar utveckling. Folkhögskolorna bär fanan för vad lärande av vad hållbar utveckling i praktiken kan vara. 

En av dessa kurser är ”Ett år i Omställning” som går genom Eskilstuna folkhögskola i samverkan med Omställningsnätverket. Nedan ser ni ett bildspel ifrån kursen.

En avslutande reflektion: Temat för folkhögskolans dag 2021 är ”Demokratin 100 år!” Låt oss fira det OCH titta framåt. Kanske är en av flera läro-frågor inför kommande århundrade: ”vad betyder det att leva i ”demokrati” inte bara med människor, men även med jorden?”  -Vad skulle hända om även naturen hade rätt att höras? Kan vi tänka så stort? 

Text & foto: Emilia Rekestad

https://youtu.be/5KLVfx8RLHI
Print Friendly, PDF & Email