Det blir bättre
 

 Ett uppgivet rop
 ett sista andetag
 

 rivmärken på kanten 
 ett grepp som glider. 
 

 Ett fotsteg, halt. 
 En tanke sakta försvinner.
 I mörkret 
 bäddas det in
 i evigheten
 

 Förhoppning att orken
 återvänder 
 till den lekamen 
 som en gång 
 energifylld var. 
 

 Står kvar på livets perrong 
 I högtalaren skrålar
 Det blir bättre 
 Om en kvart, en kvart, en kvart.