Kören Resonans repeterar Corona-säkert. Med känsla för rörelse och med tungan rätt i mun framträder kören Resonans med en repertoar som fångar betraktaren

Kören Resonans bildades 2013 av Ing-Mari Janzon. Hon är utbildad sång- & körpedagog med många års erfarenhet som körledare. Sen 2004 driver hon ett eget företag, RESONANS Ing-Mari Janzon AB och det föll sig naturligt att kören fick samma namn.

I kören arbetar vi med scenisk kommunikation. Utifrån en skapande process utformar vi sceniska gestaltningar till körsången. Det handlar inte bara om vad man sjunger utan också om hur man sjunger, med vilket kroppsspråk, röstklang, energi och scennärvaro. Målet är att göra framförandet mer intressant och att beröra vår publik. Det innebär att körsångarna måste kunna sjunga alla sånger utantill. 

För att vara med i kören måste man uppfylla några krav: vara tonsäker, kunna hålla sin stämma, tycka om att uppträda på en scen och vara över 20 år. Vid starten hade kören, som är en blandad kör, ca 12 medlemmar. I dagsläget består kören av 25 medlemmar, vilket är ett idealiskt antal. Under åren har kören levererat ett antal större produktioner. Exempelvis:

2014 – Free Design, Kulturhus Tandla skola
2015 – Free Design, Eskilstuna teater, Lilla scenen
2016 – Free Design – No Limits, Eskilstuna teater, Stora scenen
2018 – Live – Laugh & Love, Eskilstuna teater, Stora scenen
2020 – Let´s Connect, Eskilstuna teater, Stora scenen (Denna produktion blev tyvärr inställd p.g.a. Coronapandemin och är framflyttad till våren 2021).

Konserterna på Eskilstuna teater är filmade och ligger på Youtube.

Kören sjunger en blandad repertoar. Allt ifrån folkmusik, visa, modern pop och jazz, liksom klassisk musik. Körsångerna framförs i regel a Capella men det händer att det förekommer ackompanjemang av akustiska instrument. Resonans har inga sponsorer utan finansierar verksamheten med biljettintäkter och arvoden från framträdanden samt med avgifter från deltagarna. Körens verksamhet administreras via en körförening; Körföreningen Resonans.◼︎  

Kören resonans repeterar

Text, foto&film : Ibrahim Ibrahim 

Red: Tobias Ehlin