Rubriken till den här texten har jag tagit från titeln på Kent Wernes utmärkta bok om just konspirationer, kanske uppfattas det som ett provokativt anslag men syftar till att synliggöra min egen personliga ståndpunkt; vi behöver konspirationen, i bästa fall kan den avslöja korrumperande maktförhållanden och öka förståelsen för hur samhället utvecklas, konspirationer är viktigare än någonsin men också synnerligen farliga!

 

De mer hårdföra konspiratörerna odlar gärna idén om en superelit som vill styra världen, utanför den demokratiska processen. Det tror jag personligen inte på, det finns ingen uttalad globalistisk regering eller styre, det är betydligt mer raffinerat än så. Vi kan enkelt konstatera att det finns människor i höga företagspositioner och i politiken som har stort inflytande och makt, de skulle kunna benämnas som en global elit. EU-maskineriet och dess olika lobbygrupper är ett exempel på maktkoncentration som också har kopplingar till en rad företag med enorm makt över pengaflöde och därmed beslut. World Economic Forum är ett annat organ som inkorporerar en rad inflytelserika företagsledare och beslutsfattare. Organisationen är intimt lierad med EU och inom den här maktsfären finns det en rad tankegångar och planer som sällan uppmärksammas i våra traditionella medier. Det finns exempelvis långtgående planer på digital övervakning, transhumanism (ett sammanflätande av människa och maskin (AI) och ökad datainsamling. Allt som oftast med förevändningen att det ska rädda mänskligheten från diverse annalkande katastrofer. Det är skrämmande läsning och definitivt inget som har tillkommit genom demokratiska beslut. Om man sakligt redogör för de här förhållandena blir man lätt betraktad som konspiratorisk men det är i sig ingen konspiration, det finns material att ta del av för den som orkar. Att en s.k. global elit sitter på hemliga möten och kokar ihop planer på någon form världsherravälde är däremot inte troligt, även om vi vet att det förekommer möten där media har lite eller ingen insyn alls. Två exempel är Bilderberggruppen och Trilaterala kommissionen. Strävar de globala organisationerna och företagen efter mer makt? Ja, det är uppenbart, Sverige är ett bra exempel på detta, svenskt nationellt beslutsfattande har successivt fått stå tillbaka för ett gemensamt regelverk och lobbyism inom EU. Den senaste tidens elpriser vittnar om detta, en avreglerad elmarknad med spotpriser har gjort att svensk industri och hushåll går på knäna av helt orimliga och onödigt höga elpriser. Det är också fallet med stora delar av den svenska industrin, succesivt har nationella företag blivit en global angelägenhet där kapital och makt flyttat till andra länder med ofta tvivelaktiga arbetsförhållanden.

Hur bevisar man existensen av ett löst sammansatt nätverk och dess operationer?
Påfallande ofta finns det helt öppna dokument som avslöjar en hel del. Ett sätt är att följa ägarstruktur i olika bolag, ofta finns det hemsidor som ger en fingervisning om hur olika kopplingar ser ut. Varför ska man då nysta i detta? Om man vill förstå hur kontroversiella idéer uppstår och hur lätt dessa vantolkas är det av yttersta vikt att läsa på om de här frågorna. Det som ofta framställs som transparent och genomlyst har säkerligen fler dimensioner. Bristen på saklig och bred analys i våra medier är påfallande, det kan vara en grogrund till konspirationer. Diversifieringen bland olika ståndpunkter eller helhetsbilden är sällan det primära i den allmänna rapporteringen. Vilka åsikter och strömningar är det som sätter agendan och tonen? I allt väsentligt är det konsensustänk och en ofattbar ängslighet som präglar offentlig debatt.

Idag placeras det som inte passar in i mainstreamnarrativet ofta i konspirationsfacket, ibland av ren slentrian men minst lika ofta som ett led i att styra opinionen. Detta blev en mer tydligt under pandemin och har fortsatt i samband med kriget i Ukraina. Ibland som rättmätig, faktabaserad kritik och tyvärr lika ofta som rena fantasier och fake news. Det är svårt att navigera i dagens medieklimat, det tror jag de flesta håller med om. Vem granskar faktagranskarna? Vem är förvillaren? En konspiration, i dess ursprungliga form, ses ofta som en sammansvärjning av dolda, onda krafter som styr världen, allt ifrån Illuminati till rymdödlor i sällskap av Bill Gates och George Soros. Det flesta av dessa går ganska lätt att genomskåda och avfärda som fantasier, i mitt resonemang kommer jag fortsättningsvis inte koncentrera mig på dessa uppenbara stolligheter utan försöka sätta fingret på några mer svårtydda samband, som tyvärr ofta hamnar i konspirationsfacket. Jag tror helt och fullt att människan har varit på månen, att vi har en global uppvärmning och att Edward Snowden avslöjade NSA:s övervakning. En fara med konspirationer är att de underminerar förtroendet för instutioner och myndigheter, det odlas ett förakt mot vetenskap och politik och underblåser ett vi-mot-dom tänkande. Det är också lätt att falla in i en raljant ton mot de som tycker annorlunda, påfallande ofta mot de som dessutom kan uppvisa goda skäl till sina resonemang. Samtidigt kan det ibland vara befogat att skyndsamt och kraftfullt agera mot de som sprider lögner och fantasier.

Det första exemplet är från pandemin och den upphettade debatten kring läkemedel kontra traditionella preparat och vitaminer.

Det enkla förhållandet är följande, vilket i sig lätt kan bli betraktat som en konspiration.
Ej patenterade läkemedel, eller läkemedel där patenten löpt ut går inte att tjäna pengar på och de stör det medicininsdustriella komplexets iver att förbli utan konkurrens. Det får helt enkelt inte finnas några alternativ till etablerade metoder och preparat. Även om en substans eller kur skulle visa sig framgångsrik i behandlingen av några patienter så ska det förlöjligas och betraktas som ”kvacksalveri”.  Detta blev mycket tydligt under pandemin och den ultrasnabba processen runt skapandet av nya vaccin. Stora delar av skolmedicinen är tyvärr intimt sammaflätad med en profithungrig läkemedelsindustri.

Väl underbyggt resonerande och faktabaserad kritik av etablerad vetenskap hamnar också ofta i mainstreamgiljotinen. Från tiden vid pandemins start blev frågan om D-vitaminets effekt vid svår sjukdom (covid-19) en het potatis. Röster höjdes från läkare och sjukvårdspersonal från olika håll i världen för att snabbt sätta in höga doser D och C-vitamin, personal inom vården försökte förgäves göra sin röst hörd för att bokstavligen rädda liv. Ljög de helt oreflekterat om sina försök att rädda sina patienter eller fanns det anledning att prova dessa metoder? Vetenskapliga bevis för att vitaminer har en central roll i olika sjukdomsförlopp är sedan länge väl känt, tyvärr är det inget den traditionella vårdmaskinen vill synliggöra. Den vetenskap som finns runt detta är överväldigande. Hur kan det komma sig att det då helt plötsligt behövdes ”mer forskning” för att bevisa samband som man redan visste om? Det som hände var att stora delar av den etablerade skolmedicinen gick i spinn och ett sällan skådat maskineri av smutskastning och misstänkliggörande sattes igång. Inte skulle väl några obetydliga vitaminer få sätta käppar i hjulet för ”riktiga mediciner”. Follow the money. De dagliga rekommenderade nivåerna av eventuella tillskott har också visat sig vara alldeles för låga, det behövs markant högre dagligt intag för att få någon effekt. Nu har det på senare tid dykt upp flera rapporter om att D-vitamin faktiskt har en nyckelroll i olika sjukdomsförlopp, värt att notera att detta händer nu, i elfte timmen, när pandemin klingat av globalt…

Exempel nummer två är hämtat från det förfärliga kriget i Ukraina och den bild som målats upp i väst av Ukraina som ett ”demokratiskt föredöme”.

Över en natt så blev den Ukrainske presidenten Zelensky höjd till skyarna, som högste företrädare mottogs han med öppna armar i Bryssel och fick hålla tal i FN. Alltmedan slakten pågick på slagfältet. Putin hade blivit galen hette det, flertalet bedömare uttalade sig tvärsäkert om den ryske presidentens förehavanden och hans mentala status, förmodligen utan att ens ha träffat honom. Putin kanske är galen, jag kan själv inte bedöma det, det jag kan konstatera är att jag aldrig hört svensk media uttala sig så om företrädare för den amerikanska eller brittiska krigsmaskinen, vare sig under Irakkriget eller någon annan militär intervention. Krig är bara misär och lidande, jag tycker det är ofattbart att det inte hörs fler röster om någon form av förhandling eller försoning, istället väljer ett flertal länder att pumpa in vapen i konflikten, tyvärr också Sverige som inte kan hålla en egen linje. Genom våra vapenleveranser deltar västvärlden de facto i en militär konfrontation med Ryssland, oavsett vad våra egna ledare hävdar.  Vägra helt enkelt att bli en del av kriget!  Vi vet att konflikten mellan Ryssland och Ukraina inte kommit till av en slump, i decennier har den västliga propagandan och NATOS krigshets sått frön till det vi nu bevittnar, Reagans stjärnornas krig, Clintonadministrationens inblandning i Irak, Syrien, Libyen och Pakistan, Obamas missilförsvarsprogram, USA:s inblandning i färgrevolutionen i Ukraina 2014. George H.W. Bush deklarerade 1991 att det Amerikanska systemet skulle vara grunden i ett nytt, globalt världssystem, ”New World Order”. USA:s försvarsminister Lloyd Austin uttryckte i samband med ett besök i Ukraina 2022 att ”We want to see Russia weakened to the degree that it can’t do the kinds of things that it has done in invading Ukraine”. Listan kan göras lång. Om man försöker förstå olika historiska skeenden bakåt så går det rätt enkelt att konstatera att de är dessa sammanfogade som lett till eskalering och krig. Exakt vad som fått ryssarna att ta det avgörande steget till en invasion är förstås svårt att utröna, det vet dom nog bara själva. Utan att försvara Rysslands härjningar i kriget så kanske det går att förstå att de känt sig provocerade av olika uttalanden och aktioner genom åren. En påstådd  konspiration som uppstått är att kriget delvis skulle vara framprovocerat av väst, det vändes snabbt till att bli ”propaganda från Kreml”.  Nyligen uttalade sig Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock och påstod att, ”vi för ett krig mot Ryssland”, kanske värt att ha i åtanke.

Vi vet också att Victoria Nuland, amerikansk diplomat haft fingrarna i syltburken mer än en gång. Hon uttryckte sig såhär i en utfrågning i senaten ”Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is, very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea.”

Det ligger säkerligen flera hundar begravna här, ekvationen går inte ihop. När media i väst ständigt återkommer till vad de vill kalla rysk propaganda får man nog ta sig en rejäl fundering på vad proganda egentligen är hur det används av båda sidor. Det är fler än herrarna i Kreml som varit med och orkestrerat det här fullkomligt meningslösa kriget. Det är många som klär i foliehatt, inte bara de som har en fäbless för att konspirera.

/Dan Eriksson

Referenslista:

https://digiteket.se/inspirationsartikel/bortkopplad-fran-verkligheten-och-pa-vag-att-bli-en-fara-for-dig-sjalv-och-andra/

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_sv

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/goda-anledningar-att-prova-hoga-doser-c-vitamin-vid-covid-19/

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

https://www.healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2418:utbredd-d-vitaminbrist-aer-involverad-i-insulinresistens-diabetes-och-oevervikt&catid=20&lang=sv&Itemid=454

https://www.webmd.com/diet/features/the-benefits-of-vitamin-c

https://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/vitamin-D

https://popularhistoria.se/politik/politiker/ronald-reagan-omvarderad-100-aring

https://www.vk.se/2013-08-19/krigsforbrytaren-obama-ar-inte-valkommen-till-sverige

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/7ld9nw/krigshetsaren-bush-smet-fran-varnplikten

https://tidningensyre.se/2022/12-juli-2022/antisemitiska-konspirationsteorier-i-kolvattnet-av-kriget-i-ukraina/

https://www.lu.se/artikel/nationalistisk-konspirationsteori-driver-putin

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/orsakerna-till-kalla-kriget

https://prospect.org/justice/new-world-dis-order/

http://pharos.stiftelsen-pharos.org/8-upgrade-the-united-nations-avlyssna-medborgarna/

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/usa/modern-historia/

https://arkiv.internationalen.se/2016/08/krigshoken-hillary-clintons-valdsamma-meritlista/

https://www.di.se/nyheter/usa-vi-vill-att-ryssland-forsvagas/

https://sverigesradio.se/artikel/5778316

https://proletaren.se/artikel/prisbelonte-journalisten-seymour-hersh-usa-sprangde-nord-stream

https://www.globalpolitics.se/vi-ar-redan-i-krig-med-ryssland-en-andlos-upptrappning-kommer-att-leda-till-en-katastrof/

https://www.globalpolitics.se/usas-och-natos-krig-i-ukraina-maste-stoppas/

https://kentwerne.se/

https://www.youtube.com/live/fLzyE_R9vuY?feature=share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *