The first blooms of democracy started in Athens with the idea of demos kratos – loosely translated as “power to the people.” To be sure, that was very flawed: women, slaves, and foreigners had no share in such “power,” but it was a start – even if eventually authoritarianism made a comeback. (Sam Leman-Wilzig)

Det är något knas med den demokratiska konstruktionen, även om grunden i konceptet som vi tillämpar i ”den fria världen” är lovvärt. Yttrandefrihet, tryckfrihet och en lagom dos dold korruption ser på ytan ut att fungera. Som medborgare uppmanas du att engagera dig och göra din röst hörd, antingen i den lokala politiken eller på riksplanet. Det är bra, vi har en skyldighet till engagemang och att bilda opinion. Hur mycket av tid och kraft är vi beredda att uppbåda och hur ser våra möjligheter till förändring ut? Min känsla är att vi över tid hamnat längre ifrån viktiga beslut och att känslan av alienation växer. Maktkoncentrationen har successivt flyttat uppåt i samhällshierarkin.

Tittar man på resultatet i Sverige av folkliga initiativ så har de inte haft någon större succé i utfallet. Från 1922 – 2003 har Sverige haft 6 folkomröstningar.

Ofta är de framgångsrika vid röstningen och återspeglar på ett sätt folkviljan men blir sällan grund för ett kommande beslut. På lokal nivå drar majoriteten i fullmäktige oftast det längsta strået. Min grundtes och argumentation för direktdemokrati är att besluten och känslan av inflytande, på ett ganska enkelt sätt skulle hamna avsevärt närmare medborgarna.

Den omedelbara, inledande frågan måste ändå bli; vilken typ av samhälle vill vi ha? Kanske lite mer visionärt tänkande som inte behöver bli storslaget och moraliskt utan handfast och pragmatiskt. Finns det verkligen inga alternativ som skulle kunna fungera lite bättre? Det bränns koraner och kastas sten på räddningspersonal, någon är grön, någon är brun och några anklagas för att vara kommunister. Om vi inte vill ha det rådande är det läge att börja skruva rejält på flera av bultarna i fundamentet. Det nuvarande tillståndet kan inte vara cementerat utan måste gå att ändra. Politik som är bakbunden av fiktiva värden och kapitalstarka intressen går vilse, det har visat sig med all önskvärd tydlighet. De ideologiska grundvärderingar och framtidstro, som en gång bildade en ryggrad, är ersatta av politisk korrekthet, önsketänkande och kortsiktigt vinstintresse.

Vi har länge befunnit oss i en fas av maktbegär som inte resulterar i varken välbefinnande eller lycka, tvärtom så blir resultatet oftast konkurrens, misstänksamhet och tävling. Vettig politik måste kunna handla om enkla, sunda prioriteringar. Så är inte fallet nu. Ett uppenbart och talande exempel är när den svenska regeringen under 2022 godkände ”stödpaket” till Ukraina på drygt 10 miljarder svenska kronor. Merparten krigsmateriel. Självklart är det viktigt att hjälpa ett land i nöd men riktig humanitär hjälp består knappast av pansarskott och automatgevär. Samtidigt har vi 1,3 % fattigpensionärer i Sverige över 65 år. (Glädjande nog lägst i EU!) Vi hade 2017 också enligt uppskattning från Socialstyrelsen, 33 000 hemlösa. (granskningen görs vart 6:e år) 2015 kom det ca: 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Vissa saker regnar det miljarder över, samtidigt som ekonomin inom vård, skola och omsorg ständigt är utsatta för neddragningar. Man får ofta höra att det ekonomiska läget är ”pressat” och att det behöver införas ”åtstramningar”.  De här flagranta felprioriteringarna kan väl ingen vettig människa försvara längre?

Vad är då direktdemokrati? Den enkla förklaringen är medborgarinflytande via röstning, där den enskilde direkt ska kunna påverka utfallet när ett beslut ska fattas. Om man menar allvar med skrivelsen i regeringsformen om att all offentlig makt ska utgå från folket så borde det här vara infört för länge sedan. Via det representativa styrelseskicket så har vi vart fjärde år ett visst inflytande, däremellan är vår påverkan ringa. Att enbart tillämpa rösträtt i allmänna val innebär inte folkstyre. Den lagstiftande makten finns hos en förhållandevis liten grupp människor, det är också själva definitionen av en oligarki (fåmannavälde). Det är ett feltänk att inbilla sig att 349 ledamöter i riksdagen skulle kunna vara representativa för en bred folkvilja. 

Det finns också det som kallas för flytande demokrati. Här använder man ett röstförfarande som bygger på att enskilda individer ger en mindre grupp sin röst och på så vis skapas ett mandat som kan föras vidare. Det är en variant på den representativa modellen med skillnaden att beslut och makt fördelas mellan avsevärt fler medborgare. Representation förbehållet till ett fåtal byts mot deltagande av ett flertal. Schweiz tas ju ofta som exempel, där har man kommit en bra bit med återkommande folkomröstningar och väl utvecklat regionalt självstyre.

Ett av argumenten som man ofta hör och som skulle tala mot direktdemokrati är att man inte kan rösta om allt. Det håller jag med om, det är svårt eller nästintill omöjligt att sätta sig in i alla delar i större samhällsfrågor. Min grundtanke är att man ska inte rösta om allting, på ett lokalt plan finns det dock en mängd frågor som jag tänker vore lämpliga. Infrastruktursatsningar, torg och allmänna ytor, badhus, sportanläggningar, arenabyggen, offentlig konst, samt etableringar av suspekta utländska företag. Kjula logistikpark är ett bra exempel där bland annat Senior Material, Amazon Web Services och det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone fått möjlighet att etablera sig. De bästa aktuella exemplen på riksnivå är ju Sveriges NATO-ansökan och det tidigare omtalade stödet till EU:s coronafond. Får jag en chans att komma närmre beslut och direkt kan påverka utformningen av både stad och land, så kommer något att hända. Kanske föds det på sikt ett annat samhällsklimat och vi-känsla.

Hur skulle ett röstförfarande då gå till? Här kommer den moderna tekniken till verklig praktisk nytta, med en mobiltelefon och verifikation med exempelvis BankID röstar man enkelt. Jag tänker mig ett scenario där man som medborgare kan ta del av information och aktuella frågor via en hemsida eller app, där kan du också rösta. Du förväntas självklart sätta dig in i frågeställningen och läsa på, det ska inte vara för lättuggat och inte onödigt komplicerat. Ett argument som ibland dyker upp är att många samhällsproblem är så svåra och komplexa att det behövs “experter” och “sakkunniga” för att reda ut det. Mot bakgrund av det skulle en bredare allmänhet få svårt att bilda sig en uppfattning. Det tror jag inte på, ett system eller förfarande blir svårt för att vi gör det svårt, det uppstår inte av sig självt. Svåra saker går att begripa med sunda resonemang, den sittande makten har inte tolkningsföreträde och ska inte avgöra vad som är svårt eller lätt. Alla kan inte vara engagerade i alla frågor men om vi sätter värde i folkligt inflytande så måste man ändå erbjudas möjligheten att påverka. Resultatet från folkviljan ska sen presenteras och vara avgörande för ett beslut. Måste alla rösta? Det är en berättigad fråga, om det sker på frivillig basis så kommer nog många tyvärr bli kvar i soffan. Röstning ska därför vara obligatoriskt, det blir din medborgerliga skyldighet att läsa på och tycka till. Blank röst måste självfallet vara ett alternativ. Vi måste i all väsentligt bli bättre på att utnyttja det jag vill kalla det kollektiva medvetandet. Vi sitter på en enorm kunskap totalt sett, ute i landet och i världen rent generellt. Den tas inte tillvara på ett gynnsamt sätt som det nuvarande systemet är riggat.

/ Dan Eriksson

Källförteckning:

https://www.regeringen.se/rapporter/2021/06/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-schweiz/ 

https://tidningensyre.se/2022/4-september-2022/folkinitiativ-vinner-ofta-men-foljs-sallan/ 

https://www.svd.se/a/kEWKva/folkinitiativ-vinner-ofta-men-foljs-sallan  

https://tidningensyre.se/2022/27-augusti-2022/jag-langtar-efter-att-politik-far-handla-om-drommar-och-visioner/

https://www.bt.se/ledare/persson-politik-utan-varderingar-och-visioner-ar-inget-vard-1aad757b/
 

https://www.gp.se/ledare/färre-visioner-i-politiken-tack-1.80656690

https://www.svd.se/a/z7Qngb/peter-horntvedt-stark-verktygen-for-

direktdemokrati

https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/fattigdom-lika-vanligt-bland-pensionarer-som-ovrig-befolkning

https://brewminate.com/demos-and-kratos-people-and-power-in-ancient-athens/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tre-saker-du-behover-veta-om-eu-s-aterhamtningsfond

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2021/18-ar-sedan-svenska-folket-sa-sitt/

https://sverigesradio.se/avsnitt/472767 (Simone Weil – om de politiska partiernas allmänna avsakaffande)

https://direktdemokraterna.se/ 

https://www.moadoph.gov.au/democracy/defining-democracy/#

https://blogs.timesofisrael.com/demos-kratos-or-democracy/ 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *