Jag vågar påstå att demokrati i modern tid är det bäst fungerande styrelseskicket vi människor lyckats komma på. Men framtiden kommer med största sannolikhet ändra på det. Alla styrelseskick har sina håligheter och svagheter samt att samhällen är mycket föränderliga. 

 

Vi lever i en värld där demokratin fortfarande är svag, hotad och ständigt befinner sig i det ifrågasatta rummet. Samhällsutvecklingen rusar fram och en blindhet för det mänskligt fundamentala uppstår och hinns inte bejakas. Som alltid styr hellre ekonomin eller enskilda intressen agendan för nationer. Dessutom finns påtryckningar länder emellan att den ena eller andra ska blunda för det demokratiska systemet i syfte att spela efter deras egen.

I Sverige skyddas demokratin av våra fyra grundlagar som ger fri- och rättigheter. Ganska ofta är det just det här skyddet som ställer tanken om demokrati på ända. Oppositionen får fördelar att växa i missnöje och frodas genom populistiska missnöjespartier. Paradoxalt har inte demokratin möjlighet att dämpa hotet eftersom den verkar för just åsiktsfrihet. Den ställer stora krav på att medborgarna i en demokrati är villiga att försvara sin demokrati genom att förklara för sig själv och andra dess fördelar.

Demokratin i Sverige är en knapp hundraårig historia och som i andra länder växte den fram genom tankar om frihet  och kamp mot orättvisor och särskiljning i en tid då inget av detta fanns eller i varje fall ganska lite. Mest avgörande blev allmän och lika rösträtt. Kan det vara så att demokrati inte på sikt blomstrar bäst i paradiset bland solidaritet och hänsyn utan precis som oppositionen slår rot i grusets ogräs som orättvisa och diktatur.

I grund och botten handlar demokrati om människors förhållande till varandra. Ett kitt som ska göra samhällen hållbarare. Det är ett starkt verktyg och vapen för dem som lever i krig, fattigdom och politisk orättvisa. Därför får den svårigheter i en värld där mycket vill ha mer och där det finns ett rikt bidragssystem, höga löner, konsumentvägledare, starkt rättsväsen, allemansrätt och grundlagar som omfamnar oss alla. 

En urholkning av solidaritet påbörjas när de flesta har det för bra. Demokratin blir plötsligt en självklarhet och medborgarna förlitar sig på systemet utan att längre tänka på att medborgarna är bärarna av demokratin som dess vårdare och användare. Kort beskrivet är medborgarna systemet, eller borde vara i en demokrati.

Intressant i sammanhanget är att vår fjärde grundlag om successionsordningen inte är mer ansatt och ifrågasatt av en demokrati som Sverige. Kanske är det just frukten av att det är för lite som berör för att klaga på. Den hindrar inte mat på bordet eller din frihet. Samtidigt som fjärde grundlagen i sig är rent av antidemokratisk i mångas ögon.

Demokrati växer kanske bäst i gruset som en fajter och underdog och vi behöver därför vara uppmärksamma när vi tycker att allt är bra. 

Stefan Möller

Källor och vidare läsning

Läs eller undersök vidare

Samhällskunskap förklarad UR-play 

republikanskaforeningen.se eller crd.org.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *