Tidningens grundidé är att den ska, utifrån ett demokratiperspektiv, drivas av deltagare på skolan.

Syftet är att visa på våra demokratiska rättigheter i tryckfrihetsförordningen och yttrandefriheten. 

Målet är att bevaka vad som händer på skolan men även lokalt i kommunen och vidare i Sverige.